Handleiding/richtlijnen deelnemers bij Tesla Owners Club Nederland evenementen

 1. Op locaties en terreinen waar COVID-19 regels gelden houden alle deelnemers zich hieraan.
  1. Dit kan bijvoorbeeld betekenen verplicht een mondkapje dragen, geen fysiek contact en te allen tijde 1,5 m afstand houden.
 2. Vrijwilligers/organisatoren van de Tesla Owners Club Nederland (TOCNL) evenementen zijn duidelijk herkenbaar aan officiële TOCNL-kledij.
  1. Het betreft onder andere rode bodywarmers, blauwe t-shirts of blauwe veiligheidshesjes. Hierdoor zijn we eenvoudig te onderscheiden van Tesla en eventuele andere medewerkers.
 3. Veiligheid
  1. Respecteer te allen tijde de ter plekke geldende verkeersregels en aanwijzingen van politie, verkeersregelaars of verantwoordelijke TOC NL teamleider(s)
  2. Speciale aandacht gaat uit naar transport / het vervoer van andere personen
   1. Niet meer personen vervoeren dan het aantal beschikbare zitplaatsen met gordels
   2. Kinderen in adequate zitjes/stoeltjes
   3. Toestemming van de voertuigeigenaar (m.n. leasemaatschappij) voor dit gebruik
   4. Adequate verzekering inzittenden bij ongevallen
 1. Volg te allen tijde de aanwijzingen op van eventueel aanwezig Tesla management en aangewezen TOC NL teamleiders.
 2. Draag onze hoogstaande fatsoensnormen uit.
  De deelnemers vormen voor velen het eerste contact met de “Tesla Community” in het algemeen, en de “Tesla Owners Club NL” in het bijzonder.

   

  1. Zorg dat je er representatief uit ziet en gedraag je correct.
  2. Ga niet tegen auto’s leunen, neem nooit ongevraagd plaats in een auto van een onbekende.
  3. Alcoholgebruik is niet toegestaan.
   Bij een diner als onderdeel van een event kan, bij wijze van uitzondering, een tweetal drankjes genuttigd worden.
  4. Roken in aanwezigheid van anderen wordt ontmoedigd.
 3. Privacy
  1. Het is niet toegestaan foto’s en/of films te maken van Tesla medewerkers of andere betrokken personen.
   Bedenk dat Tesla een strikt mediabeleid heeft. Hier zijn geen uitzonderingen op.
  2. Het is niet toegestaan berichten op social media zoals Twitter, Facebook en dergelijke te plaatsen over door TOC NL georganiseerde activiteiten, tenzij dit expliciet is toegestaan.
   Dit is (net als foto’s/video’s) om te voorkomen dat we (onbedoeld) inbreuk maken op van de privésfeer van leden of Tesla medewerkers. Ook willen we voorkomen dat ongenode gasten aangetrokken worden.
  3. Alle informatie rondom events, zoals deelnemers en planning dienen vertrouwelijke behandeld te worden. Deel daarom geen gegevens van personen en (delen van) de planning met personen die hier niet bij betrokken zijn.

Tot slot: geniet zelf volop en laat de mensen om je heen genieten van onze gezamenlijke passie.